GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) е система от принципи и правила, които гарантират правилното протичане на всеки етап от производствения процес, гарантирайки качествен краен продукт. Това е стандарт, който гарантира, че продуктите се произвеждат, съхраняват и контролират постоянно в съответствие с определени изисквания. 


GMP е стандарт, който изисква разработване на процедури и документация, които обхващат:

1. Избор на доставчик.

2. Поръчка на суровини.

3. Контрол на суровините при получаване. 

4. Документация на суровините - лист за безопасност, анализи, изследвания, тестове.

5. Съхранение на суровините.

6. Съхранение на опаковките.

7. Технологичен и производствен процес - контрол и измервания.

8. Пълнене, затваряне, теглене, етикетиране на крайния продукт.

9. Съхранение на крайния продукт.

10. Микробиологичен анализ на продукта, анализ за тежки метали и примеси.

11. Оценка от лицензиран козметолог - оценител за безопастност на придукта.

12. Определяне на партиден номер и срок на годност.

13. Съхранение на контролен продукт от всяка партида.

14. Нотифициране на крайния продукт в европейския портал CPNP.

15. Продажба към дистрибутори - складиране, съхранение, експедиция.

16. Продажба към краен клиент - складиране, съхранение, експедиция.

17. Обратна връзка от клиента.

18. Проследяемост (обратна) от крайния продукт до суровината.

19. Помещение, съдове - поддържане на чистота и проби за бактерии.

20. Помещение - температура, влажност - контрол.

21. Отделни помещения за суровини, краен продукт, опаковки, персонал. 

22. Коригиращи и превантивни действия на системата.

23. Управление на документи и записи.

24. Управление на несъответстващ продукт.

25. Вътрешни одити.

26. Управление на отпадъците.


Набляга се на контрол не само на крайния продукт, но и на всички етапи на производството.


 GMP стандартът гарантира доказуемо качество и безопасност на всеки продукт, който достига до вас.


Теорията на Добрата производствена практика се основава върху четири букви „М“

Мen - персонал, непрекъснато обучение;

Materials - суровини, компоненти, опаковки, етикети;

Machinery - помещения, технически средства и оборудване;

Methods - производствен процес, контрол, валидация, документация.


История

За първи път GMP се регламентира с поправката Кефувие-Харис от 1962 година към Федералния закон за храните, лекарствата и козметиката, приет през 1938 година в САЩ. Първото европейско ръководство е от 1971 година във Великобритания. Постепенно европейските страни започват да включват GMP в законодателствата си до приемането на Директива 91/356/ЕЕС, която утвърждава стандарта за производителите от Европейския съюз (ЕС). Изискванията на GMP непрекъснато еволюират и най-големите световни производители (сред които е и ARKOPHARMA, където се произвеждат БАД VISION) извършват т. нар. преосигуряване на качеството. У нас първият закон, който постановява необходимостта от съобразяване със стандартите, е приет през 1995 година.